Hlavní pracovní náplní společnosti B&B Zakázky s.r.o. je smluvní zastoupení zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Jedná se primárně o činnosti spojené s prováděním úkonů podle zákona 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, ale i o činnosti definované v pravidelech národních a evropských dotačních titulů a v neposlední řadě o činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu tzv. zakázek "mimo režim zákona". Společnost B&B Zakázky s.r.o. splňuje profesní i kvalifikační předpoklady potřebné pro výkon těchto činností.

Jedná se především o Naše služby poskytujeme Naše společnost Klientům nabízíme komplexní administraci následujících druhů veřejných zakázek a zadávacích řízení: