Mgr. Jakub Bolek, advokát, č. ev. ČAK 20562, IČ:17833302, nabízí a poskytuje právní služby ve všech oblastech práva (generální praxe), se zaměřením na právo veřejných zakázek, právo občanské, právo nemovitostí, právo obchodní, právo exekuční a insolvenční právo, to včetně zastupování klientů při soudních jednáních, rozhodčích řízeních, před správními orgány i při mimosoudním jednání.

Právo veřejných zakázek Právo občanské Právo nemovitostí Právo obchodní a korporátní Právo exekuční a insolvenční

Případné spory vzniklé mezi spotřebitelem a advokátem je možné řešit prostřednictvím České advokátní komory, která je orgánem pro mimosoudní řešení sporů (další informace naleznete na www.cak.cz).